Windoor


Vážený zákazníci,s platnosťou od 1.10.2017 sa ukončuje výroba vstavaných skríň s oceľovými profilmi dverí.Dôvodom je výrazné navýšenie vstupných cien profilov,ktoré sa vyrovnali cenám hliníkových a vznikol tak veľký cenový nepomer vzhľadom ku kvalite.Zákazky objednané v oceľovom prevedení pred týmto termínom budú dodané podľa zmluvy.Nové zákazky po tomto termíne už budú […]

Ukončenie výroby